Martin Rázus: Suspíriá – Nedeľa po Novom roku

Martin Rázus: Suspíriá – Nedeľa po Novom roku

Mt 2, 13, 23:

Ó, Bože, kam ruka

Tvoja nás sprevodí,

popraj nám ochrany,

popraj nám pohody.

A keď nás skormútiš,

žiaľ ťažký odstraňuj…

Ó, Bože, v biedach ľud

ochraňuj, ochraňuj!  Amen

 

Mt 2, 13 – 18:

V Ráme je počuť hlas: plač, kvíľ a nariekanie…

I v tento ťažký čas,

keď zas rok začíname,

a plače mnohá mať

a kvíli mnohá žena –

ó, pomiluj nás, Pane!

A v tomto novom roku

nech dosť už dopustenia. Amen

——————————————-

Keď zrieme vierou dnes

ku výšinám,

ó, Kriste, Pane náš, daj síl i nám –

v súžení nezúfať,

žitiu sa priúčať,

Bohu sa porúčať –

tak s Tebou vzniesť sa raz

ku výšinám!  Amen

 

Mt 2, 14 – 15:

Čo žiť má Tebe k oslave,

Ty, Bože, ochrániš.

Ó, ochráň i nás, Pane náš,

veď v búrach v istú skrýš!

A keď sa slnko zajasá,

kvet vzkíči zo zeme,

vráť nás, ó, vráť nás životu –

slúžiť Ti budeme!  Amen

—————————————

Tys’ všade, Bože, všade si

pod vysokými nebesy,

a Tvoja láska všade je,

kde jesto viery, nádeje.

Kam upravíš tú našu púť,

len Otcom buď, vždy Otcom buď;

keď z časnosti nás odvoláš,

len ostaň, ostaň – Otče náš!  Amen

 

1 Pt 4, 12 – 19:

Akže tu trpíme,

Kriste náš jediný,

daj trpieť pre pravdu,

daj trpieť bez viny!

Od Teba tichosti,

lásky sa priúčať

a ducha porúčať –

len Tebe porúčať!  Amen

 

1 Pt 4, 12 – 16:

Keď oheň skúša

zlovestne

a trpí duša

bolestne –

ó, Pane, v takom okamžení

daj sily, čo tú bolesť zmení –

sily daj

a v utrpení pomáhaj!  Amen

————————————

Odvahy, odvahy

praj, Kriste predrahý,

daj v slove radosti!

Požehnaj rečiam tým,

od Teeba prevzatým,

nech tíšia, bôľ hoja

a v skúškach života

poprajú pokoja!  Amen

————————————

Jak svojmu Synovi,

nám tiež tak trpieť dáš,

len v kríži neopusť,

ó, drahý Otče náš!

Len uľav, pozdvihni

a dušu skleslú vznes

po časnom súžení

ta k sebe  do nebies!  Amen

————————————-

Nie pre hriech trpieť,

lež pre pravdu, Pane,

ak už dáš, nech sa

vôľa tvoja stane…

Len daj i sily,

ducha, drahý Hosti,

čo utrpenie zmení

na radosti!  Amen

——————————-

I keď dáš trpieť, Bože,

za ťažkých žitia ciest,

len neopúšťaj nás sám,

uč kríž nás vďačne niesť!

A posilňuj nás v snahách,

daj v srdce útechy –

za pravdu keď dáš znášať,

len nedaj pre hriechy!  Amen

 

1 M 37, 23 – 28:

I keď príde výjsť zo zeme,

nech len, Pane, s Tebou vždy ideme,

a hoc rvať sa s žitím rukou holou,

vieme, taký život dobrou školou…

Ty nás pozveš z Egypta, keď ráčiž,

a nás svojim a nám domov vrátiš.

Staň sa, Bože, ó, staň vôľa tvoja –

len praj zdaru po ťažkostiach boja!  Amen

——————————————————-

Káž nám, Pane, uľav bôle zvesťou

i keď príde tŕnistou ísť cestou

i keď mesiac, hviezdy nad horami,

 daj nám cítiť, že si s nami, s nami!

Nech nás ruka Tvoja neopustí –

jak tú čeľaď svätú tam na púšti

vyvedie raz z Egypta tej zeme

v Tvoju náruč, v nej si hovieť chceme!  Amen

 

Jer 31, 15 – 17:

Tá pravda svätá,

čo svet vyslobodí,

sa v dopusteniach

horkých slzách rodí…

Ó, Pane Kriste,

vzhliadni na nás mile

a vzbuď v nás nádej

v najtemnejšie chvíle!  Amen

—————————————

Bože, hlas Tvoj,

keď svet nás súži,

nech ozve sa

a zľaví duši.

Za prácu mzdu

sám Ty daj, Pane,

a zastav žiaľ,

ak slza z očú kanie!  Amen

 

Daniel 3, 16 – 26:

Daj vernosť zachovať

a ducha sily vlej

v nás, Pane Bože náš, 

i v peci ohnivej,

keď páli dušu nám

bolesti pahreba –

a niekdy z milosti

prenes nás do neba!  Amen

 

Daniel 3, 23 – 26:

I v ohni ťažkých chvíľ,

ó, Kriste, s nami buď,

láskave s nami buď,

nedaj nám zahynúť!

Nech pokoj, jak Tvoj dar,

nás hoje uhostí,

láskave uhostí –

z tej Tvojej milosti!  Amen

————————————-

Pokoja toho,

čo ľudský rozum prevýši,

ach, daj nám dnes,

náš drahý Pane Ježiši!

Slovom ho vštep

do citnej našej hrudi,

nech chráni nás

a v biedach nádej budí!  Amen

——————————————

 

Sirach 11, 5:

Ukrutnosť, Pane, Teba neprekoná,

bo poti Tvojej vôli veľmi slabou ona.

Ty stíšiš plač a zhojíš všaké rany,

pred Herodesom vezmeš do ochrany.

Ach, vezmi i nás, zažni v srdci zápaľ,

aby nás biedny život nerozšliapal!

A keď už tento nie je bez obetí,

keď nám dáš trpieť – uchráň naše deti!  Amen

————————————————————

Ty si náš Otec a náš Pán,

pred ukrutnosťou chráň nás, chráň!

Bo život neraz samým priekom,

a človek často nečlovekom.

Ak zlám sme padli do cesty,

zastaň nás, oddiaľ bolesti!

Ty stíšiš iste ľudské boje

a udržíš vždy to, čo Tvoje.  Amen

Komentovať