Heslo na r. 2019: „Hľadaj pokoj a snaž sa oň!” (Ž 34,15)

Heslo na r. 2019: „Hľadaj pokoj a snaž sa oň!” (Ž 34,15)

„Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ Rim. 5,1

„A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši.“ Fil. 4,7

 

V týchto veršoch sa rozpráva o dvoch druhoch pokoja. O pokoji s Bohom a o Božom pokoji.

Pokoj s Bohom znamená mať v poriadku vzťah s Ním. Ten, kto je ospravedlnený z viery, má medzi Bohom a sebou v poriadku všetko. Pretože je vykúpený z hriechu, neexistuje nič, čo by tomu bránilo. Nič, čo treba napraviť. Preto má stále v každom čase otvorený prístup k Bohu vo svojich modlitbách.

Boží pokoj je ovocie a dôsledok toho, že máme pokoj s Bohom. Prichádza do nášho srdca. Ochraňuje naše srdce a naše myšlienky v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Tieto dva druhy pokoja nesmieme navzájom zamieňať. Mnohí to robia a preto nemôžu zažívať pokoj a istotu spasenia. Nepomáha hľadať pokoj s Bohom len vo svojom srdci! Máš ho v Pánovi Ježišovi! Ak chceš vedieť, či máš pokoj s Bohom, musíš sa pozrieť na Pána Ježiša a na všetko, čo Boh hovorí, že pre teba a namiesto teba urobil.

Dávaj pozor, aby sa pokoj v tvojom srdci nestal podmienkou pre vieru v Ježiša Krista. Ak to robíš, dostaneš sa do najväčšieho otroctva, do otroctva zážitkov. Je to najväčšia a najnebezpečnejšia forma zákonníctva. Spočíva v tom, že dôsledky a ovocie našej viery kladieme ako podmienku toho, aby sme verili.

Dávajte na to pozor! Počúvajte, čo hovorí Božie Slovo. Odpustenie hriechov a večný život dostávaš zadarmo v Ježišovi Kristovi, pretože On si vymenil miesto s tebou. On na seba zobral tvoj súd a trest a ty dostávaš Jeho spravodlivosť a naplnenie celého zákona.

Všímaj si to! Dôveruj tomu! A vstúpi pokoj aj do tvojho srdca.

 

Øivind Andersen − Pri prameni  (7. apríl)

Komentovať