Svetozár Hurban Vajanský – Vianoce

Borí sa už starý svet,
schne a vädne;
duchu nepomáha vzlet,
stlie a padne!
Rímska stavba padá v rum,
hynie systém múdrych dúm!
Už sú na dne, už sú na dne!

Zlato tratí vábny lesk,
život cenu;
čuješ všade bôľny stesk:
Zmenu! Zmenu!
Márnosť všetko, hnis a prach,
múdrym iba samovrah!
Svety stenú, svety stenú!

Narodil sa Kristus Pán!
Radujme sa!
Sám Boh zišiel v zemský stan:
veseľme sa!
Zatíchol už bôľny ston,
nový v svety zvučí tón –
po nebesá, po nebesá!

Komentovať