Novoročný vzdych – Zlatica Oravcová

Novoročný vzdych – Zlatica Oravcová

Ó, Bože,
Viac lásky, ako bolo vlani,
viac lásky v sebazapieraní,
viac lásky v skutkoch a či slove.
Každému slúžiť pohotove –
Viac lásky čistej bez pretvárky,
odhodiť zažltnuté hárky
závisti, sebectva a klamu
a lásku chovať odhodlanú.
Na obeť svätej poslušnosti –
viac lásky, menej úbohosti
prosíme všetci pokorne
v Ježišovom mene…

Ó, Bože,
viac viery planúcej a živej,
nech kvitne všetko spravodlivé,
viac viery v zasľúbenia Tvoje,
nech zmiznú svárov nepokoje –
viac viery v Tvoju božskú lásku,
odpoveď čakať na otázku
od Teba vždycky v tichej bázni,
viac viery v našom srdci zažni,
viac viery v milosť, odpustenie
v Ježišovom mene…

Ó, Bože,
viac nádeje než v minulosti,
že rozhýbu sa suché kosti,
viac nádeje v ten život raja,
s ktorým nás Tvoja láska spája –
viac nádeje na mori žitia,
kiež nová nádej prehovorí
v srdci i v duši – v novom roku,
viac nádeje do časov toku
viac nádeje pri umieraní,
viac nádeje, než bolo vlani –
viac nádeje nech je pri nás denne
v Ježišovom mene…
Amen.

 

Komentáre k “Novoročný vzdych – Zlatica Oravcová

Komentovať