Martin Rázus: Suspíriá k tretej adventnej nedeli

Martin Rázus: Suspíriá k tretej adventnej nedeli

Martin Rázus: Suspíriá k tretej adventnej nedeli

Mt 3, 1-2

Daj, Bože, ducha daj

na ľudí – na množstvá,

a vojsť nám pomáhaj

do Tvojho kráľovstva.

Nech hriech nás nezvádza,

svedomie nehaní,

a tíško žijeme

v úprimnom pokání! Amen

———————————-

Daj nám čuť zvesť z Tvojho slova,

že k nám idee znova, znova,

ptešiť nás,pridať sily.

Nuž poď a príď, Pane milý!

Tvoja pravda svet nám plní,

skrehlých hreje na úslní,

vedie k cnosti, omilostí…

Nuž poď a príď, drahý Hosti! Amen

Mt 11, 2 – 15

Jak na púšti Ján – my tiež

Ťa, Pane, čakáme,

hriech mocne zvládať vieš,

preto Ťa vítame.

Ach, Tys’ ten, Tys’ ten istý,

náš drahý Pane Kriste!

Ó, príď k nám – veď iného

nemáme, nemáme!  Amen

———————————

Keď sa k nám blížiš, veríme,

ó, drahý Pane náš,

že prináš, zač prosíme,

jak pravý Mesiáš.

Ach, vysloboď nás väznených

hriechom a slabosťou

a naplň srdcia strápených

nebesku radosťou! Amen

Mt 11, 2 – 10

Púšť, žitia púšť –

ach, zjav sa, Kriste,

nech počujeme

slovo z Tvojich úst!

Ty si ten istý,

čo prísť si mal i máš:

náš Vykupiteľ,

Mesiáš! Amen

Mt 11, 2 – 6

Ťažko sa vyznať

vo svete –

v čom lož, v čom pravdy

obete…

Jasni nám myseľ, Pane sám

a povznes ducha

k nebesám! Amen

——————————-

Uč dobre zrieť,

kde pravda je,

ňou duša naša okreje!

Veď myseľ , srdce 

obohať…

Daj sa nám, Pane,

i dnes znať! Amen

Lk 3, 3  – 4

Na púšti čuť hlas Tvoj, Pane,

len ho znať

a čo dobré poslúchať!

Vystrieť svoje prázdne dlane,

nech v nej hojne, požehnane

našich hriešnych do duší

Tvojho svetla naprší! Amen

————————————

Na hlas Tvoj a vlastnej hrudi

daj nám čuť,

nechže budí a nech súdi

žitia púť!

Tvoj chlieb, Pane požehnanie –

sýť nás, sýť:

v slove Tvojom žitia bojom

zvíťaziť! Amen

1 Kor 4, 1 – 5

Svedomie čisté

popraj nám, Kriste,

nebáť sa súdu,

na Tvoje príštie

spokojne čakať,

hriechu sa ľakať,

pred Tebou, Pane,

v nádeji čakať! Amen

——————————

Šafármi učiň nás

tej Tvojej moci

a dielo dobré daj

znať po ovocí!

Byť Tvojím hlasom,

nesúdiť predčasom –

tak, Kriste, čakať Ťa

vo dne i v noci! Amen

II. Mojž 2, 1 – 10

Ty, Bože, chrániš

tých, čo chceš mať,

by mohli dielo

vykonať.

Prosíme, i nás

v láske znaj

dobrých nám vodcov vychovaj! Amen

————————————————-

Požehnaj slovu svojmu, Pane,

keď nám je čisto zvestované,

nech spočinie duch Jeho svieži

na starších nás, i na mládeži.

Tá sila z neho nech dá kľudu,

vychová vodcov svojmu ľudu,

poteší myseľ, v jedno spojí,

k víťazstvu vedie v žitia boji ! Amen

II. Mojž 3, 1 – 7, 10

Daj cítiť blízkosť svoju,

jak Mojžišovi v kri si dal,

príď k nám, náš Pane,

jak niekdy si nám sľuboval!

Sme Tvojím ľudom, chceme byť,

však vôkol žitia púšť…

Ó, ráč nás viesť dnes v časy zlé –

neopusť, neopusť! Amen

Izaiáš 7, 10 – 15

Nám Syn Tvoj znamením,

žes’ Otcom naším, Bože,

a mimo Teba že

nik z bied nás nevymôže.

Ó, Pane, zastaň sa,

 a ujmi svojho ľudu,

drž v pravde presvätej

a uchovaj nás bludu! Amen

————————————

To slovo Tvoje znamením –

ó, Bože, ráč nás premknúť ním,

nech ukáže sa moc a sila,

čo Tvoje ruka pripravila!

Keď Syn Tvoj príde ku nám tiež

 a Ty sa nám v Ňom ukážeš –

ach, nech sme i my s Vami vedno,

a vôľa jedna, srdce jedno! Amen

Malachiáš 3, 1 – 3

Proroctvá, Kriste,

Pane náš premilý,

o Tebe zneli,

v Tebe sa splnili.

Ó, nech sa splní

i sľub o časnom boji…

že prídeš pre nás…

a my sme večne Tvoji! Amen

————————————-

Chceme Ti cestu pripraviť,

ó, Kriste náš,

miesto tmy obliecť slávny svit,

v ňom chodievaš.

Keď krok Tvoj zašuští,

zkvitne i kvieťa na púšti,

len nech nás v duchu obstane,

tá Tvoja stráž. Amen

Komentovať