Počet študentov na evanjelikálnych seminároch je stabilný

Počet študentov na evanjelikálnych seminároch krajín nemeckého jazyka v Európe je stabilný, napriek celkovému poklesu podielu mladých ľudí v obyvateľstve. Toho času na týchto školách študuje 2865 študentov, vlani to bolo 2897. Terajší študenti biblických škôl sú  tendenčne pobožnejšími a misijne angažovanejšími ako predchádzajúce generácie, no vykazujú menšie teologické a spoločenskokritické myslenie. Povedal to predseda Konferencie misionárskych vzdelávacích zariadení a vedúci Školy pre evanjelizátorov Johanneum Burkhard Weber. Väčšina 49 vzdelávacích zariadení v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku je zastrešená vo dvoch organizáciach: vyššie spomenutej Konferencii a Konferencii biblicky verných vzdelávacích zariadení.

(www.idea.de)

Komentáre k “Počet študentov na evanjelikálnych seminároch je stabilný

 1. tabak

   To ma necháva pokojným. I tak však stojí za pozornosť nasledovné:

   

  1.počet študentov je stabilný, napriek poklesu študentov o 3O

  2. evanjelikálni študenti sú tendečne pobožnejší. -Otázkou je, či sú viac tendeční, alebo viac pobožnejší?

  3.vykazujú menšie teologické myslenie. – menšie od beztak malého neni "bohviečo"…

  4. vykazujú menšie spoločenskokritické myslenie –  dúfajú, že  ho nebudú potrebovať? 

                     Dúfam, že s našimi študentami to nie je podobné!?

   

Komentovať