Modlitebné raňajky v Rige

V prvý piatok novembra sa už po piaty raz konali v Rige modlitebné raňajky. Podľa vzoru USA, kde sa táto akcia začala roku 1952, sa konajú aj v Lotyšsku a ďalších viacej ako 40 krajinách sveta. Raňajok sa zúčastnili poslanci, členovia vlády, zástupcovia komunálnej politiky, umelci, športovci, zástupcovia vedy, vzdelávacích inštitúcií a cirkví. Prítomný bol aj prezident Lotyšska Valdis Zatlers. V čestnom výbore boli vedúci predstavitelia luteránskej, rímskokatolíckej, pravoslávnej a baptistickej cirkvi. Hlavným prednášajúcim na tému "Nádej" bol evanjelizátor z USA Franklin Graham. 

(www.baznica.info

Komentovať