Vajanský: Nedeľa Kvetná

Vajanský: Nedeľa Kvetná

Svetozár Hurban Vajanský: NEDEĽA KVETNÁ

Plesajte radosťou, národy,

Spasiteľ sveta sa blíži,

je i v triumfe ten samý,

ako na drevenom kríži.

 

Metajte sviatočné odevy,

pokryte  šarlátom cestu,

berie sa v pokore k Sionu,

ako ku Golgaty miestu.

 

Metajte ratolesť olivy,

kráľovskú dajte česť jemu;

v purpure ostane ten samý,

ako v jasliach Betlehemu.

 

Víťaz on mohutný pokorou,

Boh, spása s nebies nám daná.

Zopnite, deťušky, ručenky,

volajte “ó Hosiana!”

Komentovať