Advent

Túžili po Tebe, Pane,
k nebesiam dvíhali dlane,
túžbami plnili veky
dospelí, starci, deti.

Proroci pred dávnym časom
mocným a posvätným hlasom
istili národy sveta
príchodom milosti leta.

Vraveli, že prídeš, Kriste,
že nám budeš útočište,
že dáš spásu, radosť, pokoj,
že budeš duší svetla zdroj.

A ty si v čase plnosti
zostúpil z nebies výsosti,
učil si, trpel, z mŕtvch vstal
a veriacemu život dal.

Aj dnes prichádzaš, Pane náš,
kľúčom milosti otváraš
dvere sŕdc našich studených
a nepokojmi súžených.

Prichádzaj, Pane, prichádzaj,
srdcia pre seba otváraj
a potom v nich sa uhosti,
Knieža pokoja, radosti!

Prichádzaj, Pane, prichádzaj,
nás, dietky, Ty sám uvádzaj
na cestu pravej zbožnosti,
nech vždy chodíme v pilnosti.

A nikdy neopusť nás,
v tento sviatočný, tichý čas
s nami buď, a tak popraj nám
chystať sa k večným Vianociam. Amen.

Komentovať