Svatopluk Karásek ev. farár z kostola U Salvátora v Prahe v ECAV Bratislava

Svatopluk Karásek, evanjelický farár z kostola U Salvátora v Prahe hosťom v Bratislavskom cirkevnom zbore ECAV.  V sobota, 10. júla 2010, o 19.00 v Pálffyho paláci na  Zámockej ulici sa uskutoční beseda so Sv. Karáskom,   v nedeľu, 11. júla 2010, o 9.30 bude Sv. Karásek kázať vo Veľkom evanjelickom kostole na službách Božích. Po nich – okolo po 10. 30 hod. sa vo Veľkom kostole uskutoční  krátky koncert Svatopluka Karáska (spev/gitara),  a gitaristu  menom "Londýn". Srdečne vás pozývame.  

O našom hosťovi:   ThMgr. Svatopluk Karásek je duchovný Českobratrskej cirkvi evanjelickej, pesničkár, bývalý poslanec Unie svobody – Demokratická unie.

Po úspešnom ukončení Komenského bohosloveckej fakulty v Prahe (1968)  pôsobil, až do odobrania štátneho súhlasu k výkonu duchovenskej služby (1973) ako evanjelický farár.  Potom až do roku 1976 pracoval ako kastelán. Od roku 1973 sa začal angažovať v českej undergroundovej hudbe. V roku 1976 bol spolu so skupinou The Plastic People of the Universe odsúdený na osem mesiacov. V roku 1977 podpísal Chartu 77 a až do svojej emigrácie pracoval v manuálnych profesiách. V roku 1980 emigroval. Od r. 1981 do roku 1997 pôsobil vo Švajčiarsku,  ako evanjelický farár, po roku 1990 často kázal aj v ČR,. V r. 1997 nastúpil do funkcie farára v Prahe v zbore U Salvátora.

Sv. Karásek sa v júni 2001 stal členom Rady Českej televízie.

V roku 2002 bol zvolený do Poslaneckej snemovne a v novembri 2004 bol menovaný zmocnencom Vlády ČR pre ľudské práva.

Od roku 2007 opäť pôsobí ako evanjelický duchovný v pražskom zbore U Salvátora.

Literárna tvorba

  • Staré věci, 1975 básně
  • Protestor znamená vyznávám, 1992
  • Víno tvé výborné, 1998
  • V nebi je trůn, 1999
  • Boží trouba (kázání), 2000
  • Tři kázání o Jonášovi, 2007

Hudobná tvorba

Tvorbu Svatopluka Karáska je možné zaradiť do českej folkovej scény, keď na motívy duchovných piesní a spirituálov písal české texty.

(Zdroj: Wikipédia)
 

Komentovať