Pastorálna návšteva na Kryme

Od 10. do 13. júla 2015 vykonal arcibiskup ELKRAS Dietrich Brauer pastorálnu návštevu Krymu. Sprevádzal ho hosť zo Spolku Martina Luthera v Nemecku , pastor Wolfgang Hagemann z Bavorska. Navštívili cirkevné zbory Jalta a Simferopol. Bola to už druhá návšteva arcibiskupa na Kryme. V novembri arcibiskup navštívil štyri cirkevné zbory, ktoré boli registrované podľa ruských zákonov: Simferopol, Jewpatorija, Jalta a Sudak. V Jalte sa konali rozhovory o bolestivom a komplikovanom probléme vrátenia cirkvi kostola sv. Márie , ktorý doteraz nepatrí cirkvi. Veriaci sa k bohoslužbám musia schádzať v prenajatých priestoroch. V nedeľu 12. júla na bohoslužbách v Simferopole boli prítomní všetci vedúci cirkevných zborov na Kryme. V rámci bohoslužieb bola ordinovaná absolventka teologického seminára v Novosarovke Elsa Gerko. Túžbou veriacich evanjelických zborov na Kryme je vytvoriť samostatný seniorát Krym. K tomu ale potrebujú byť všetky zbory štátne registrované.

(www.martin-luther-bund.de)

Komentovať