Slávnosť v Portugalsku

V portugalskom meste Merces sa 29. augusta 2015  konali slávnostné služby Božie , na ktorých farár Adalberto Hiller, požehnal mladého brata Miguela Barcelosa pri príležitosti jeho vyslania na štvorročné štúdium teológie na Concordia Seminari Misurskej cirkvi USA vo Fort Wayne. Portugalská evanjelicko-luteránska cirkev je maličká. Má iba 145 pokrstených členov a je spriaznená so SELK v Nemecku.

(www.selk.de)

Komentovať