Prezidenti na zámku Alžbety Uhorskej a M. Luthera

Na pozvanie prezidenta Spolkovej republiky Nemecka Joachima Gaucka sa v dňoch 21. a 22. septembra 2015 stretnú na zámku Wartburg  v Erfurte , Nemecko, prezidenti tzv. skupiny Arraiolos. Sú to prezidenti európskych krajín, kde prezident plní iba reprezentatívnu funkciu štátu. Do tejto skupiny patria prezidenti: Nemecka, Poľska, Bulharska, Estónska, Fínska, Talianska, Lotyšska, Malty, Rakúska a Slovinska. Hlavnou témou rokovania je jednota Európy. Rokovať budú na miestach spojených s luteránskou reformáciou. Ako je známe, na hrade Wartburg žil a pracoval istý čas M. Luther. 21. septembra si vypočujú prednášku významného ev. teológa profesora Thomasa Kaufmanna. V meste Erfurt Luther vstúpil do rádu augustiniánov a prijal kňazské svätenie. Súčasný nemecký  prezident Gauck je pôvodným povolaním evanjelický farár.

(www.luteranie.pl)

Komentovať