John Bradosky znovu biskupom NALC

Valné zhromaždenie NALC – North American Lutheran Church- dňa 13. augusta 2015  opäť zvolilo doterajšieho biskupa Johna Bradoskeho do tejto funkcie na ďalšie 4 roky.

(www.thenalc.org)

Komentovať