Inštalácia saského biskupa

V sobotu 29. augusta t . r. bude v Chráme sv. Kríža (Kreuzkirche) v Drážďanoch inštalácia nového biskupa Ev. luteránskej krajinskej cirkvi Saska , 47-ročného Carstena Rentzinga. Predtým bude sa lúčiť predchádzajúci krajinský biskup Jochen Bohl, ktorý ako krajinský biskup slúžil 11 rokov . Inštaláciu vykoná vedúci biskup VELKD Gerhard Ulrich zo Schwerinu. Na slávnosti budú prítomní hostia z domácej ekumény i partnerských cirkví zo zahraničia (Anglicko, India, Lotyšsko, Rusko, Švédsko, Česko a Poľsko).

(www.evlks.de)

Komentovať