Vedúci duchovní sa radili

"Etická problematika v 21. storočí v napäťovom poli medzi luteránskym vyznaním a pastoráciou" bola téma stretnutia vedúcich duchovných európskych luteránskych konfesionálnych cirkví, združených v ILC (International Lutheran Council). Stretnutie sa konalo v meste Porto,Portugalsko v dňoch 1. až 3. júna 2010. Zastúpené boli cirkvi z Belgicka, Česka, Dánska, Nemecka, Anglicka, Francúzska, Lotyšska, Portugalska, Ruska, Španielska a ako hostia aj z USA. SELK zastupoval jej biskup Hans Joerg Voigt.

(www.selk.de)

Komentovať