Veľkosť vesmíru dáva tušiť veľkosť Boha

"Čím viacej objavujeme z prírody, tým väčší je Boh. "Tento pohľad zastupuje profesor fyziky Thomas Schimmel na hlavnej konferencii Študijného spoločenstva Slovo a veda,ktorá sa konala v dňoch 3.až 6. júna t.r. v Rehe,Nemecko. Podľa jeho slov sú dané zákonitosti v prírode  dôkazom pôsobnosti Stvoriteľa. Britský fyzik Paul Davies prirovnal túto jemnú danosť s presnosťou ostrostrelca,ktorý zasiahne cieľ s priemerom 1 centimetra z druhého konca pozorovateľného vesmíru.Podľa Schimmela môže veda prírodné zákony iba chápať, ale nepovie, odkiaľ pochádzajú pravidlá hry.  Síce veľkosť vesmíru dáva tušiť veľkosť Stvoriteľa, Boha ale nemožno dokazovať prírodovednými metódami. Preto sa tlačí otázka, ako môže človek so svojimi obmedzenými poznatkami nájsť Boha v obrovskom vesmíre. Posolstvo Biblie znie:"Nie my musíme Boha nájsť, Boh hľadá nás." Dal sa nám poznať v Ježišovi Kristovi: "Veľký Boh prichádza do môjho malého sveta." V pohľade na vzťah vedy a viery citoval Schimmel "otca modernej fyziky" – Maxa Plancka (1858-1947) : " Veda a viera nie sú v protiklade, ale sa vzájomne dopĺňajú a podmieňujú." Na konferencii Študijného spoločenstva sa zúčastnilo okolo 200 osôb, z nich 60 detí a mládeže. Spoločenstvo má 225 členov, zväčša činných v akademických povolaniach a vyše 10 tisíc priateľov.

(www.idea.de)

Komentovať