Priniesť Krista ľuďom dneška – téma svetovej misijnej konferencie v Edinburgu

Pod organizačným vedením SRC a Svetovej evanjelickej aliancie zišlo sa v Edinburgu okolo 300 delegátov zo 60 krajín sveta na misijnej konferencii, ktorá bude trvať niekoľko dní. Konferencia sa koná v súvislosti so storočnicou prvej takejto konferencie v Edinburgu v r. 1910. Témou konferencie je "svedčiť o Ježišovi Kristovi ľuďom dneška".   

(www.dagen.se)

Komentovať