Futbalový turnaj teológov vo Viedni

23 mužstiev piatich národov sa od piatka 28. mája do nedele 30. mája 2010 zúčastnilo vo Viedni  medzinárodného futbalového turnaja o Pohár Theo katolíckych, evanjelických, reformovaných a pravoslávnych teologických fakúlt. Prišlo okolo 300 hráčov, fanúšikov a pracovníkov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Srbska a Maďarska. Turnaj sa začal v piatok večer slávnosťou na Viedenskej univerzite,kde predsedali dekani oboch viedenských fakúlt a biskup ECAV v Rakúsku M. Buenker.V sobotu večer sa konali ekumenické bohoslužby v katolíckom kostole Don Bosco. Samotný turnaj sa konal v športovom  centre Marswiese. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo katolíckej teologickej fakulty z Rezna, druhé miesto obsadilo družstvo pravoslávnych z Belehradu a mužstvo Ev. teolol. fakulty Viedeň obsadilo tretie miesto.

(www.evang.at)

Komentovať