Pán Boh nemá prázdniny

Končí sa školský rok, začínajú sa letné prázdniny. Žiaci i učitelia sa tešia, že si oddýchnu. Po napätých týždňoch a mesiacoch, plných stresov a hľadaní riešení problémov, dobre padne vypnúť. I rodiny si plánujú dovolenky na toto obdobie. A tak to je správne, aby rodiny trávili spolu voľné chvíle relaxu v prírode, na horách, pri vode, ale aj pri poznávaní krás nášho štátu či v cudzine. Ako veriaci kresťania – evanjelici nemáme ani počas prázdnin zabúdať na Neho, nášho Stvoriteľa a Pána. On nám dáva s láskou všetku tú krásnu prírodu, pohodu prežiť  spolu príjemné chvíle. Aj počas dovolenky a prázdnin máme Naň myslieť, v modlitbách Ho chváliť, velebiť a ďakovať Mu. Okrem osobných modlitieb spojivom s Ním je aj čítanie Božieho slova, meditovanie nad ním.  Pán Boh nemá prázdniny. Díva sa nás, pozoruje naše konanie, naše reči. Raz budeme za ne vydávať  účty.

Všetkým prajeme požehnané, radostné dovolenky a prázdniny. Nech vás Pán ochraňuje!

Komentovať