Na návšteve evanjelikov na “Hornej zemi”

Pod týmto názvom prináša krátku správu portál www.evangelikus.hu. Ide o návštevu hudobnej skupiny s názvom  Blízko študentov evanjelickej teologickej univerzity v Budapešti v cirkevných zboroch nášho  Gemera: Dlhá Ves, Rožňava, Gemer a Tornala. V zboroch sa konali bohoslužby a koncerty tejto skupiny. Slovo Božie zvestovala farárka z ústredia cirkvi v MR  ˇÁgnes Pángyánszky. Program pripravovali miestni zboroví farári a vedúci Slovenskej evanjelickej misie Tibor Lóczy. Podujatia skupiny Blízko boli podporené ústredným úradom cirkvi v Budapešti, oddelením pre zborovú a misijnú činnosť.

Komentovať