Počet členov cirkví v Nemecku klesá

Úrad EKD v Hannoveri uverejnil 26. mája t.r. štatistické údaje za rok 2008. Podľa nich z 82 miliónov obyvateľov Nemecka patrí k niektorej kresťanskej cirkvi 51.5 mil. ,čo vyjadrené v percentách je 62.8%. Rok predtým to bolo 63.4%. EKD malo k 31. 12. 2008 24.5 milióna členov, rímskokatolícka cirkev 25.2 mil. členov, 1.5 milióna patrilo k pravoslávnym cirkvám, k protestantským slobodným denomináciám 323 tisíc a iným cirkvám 33 tisíc. Úpadok počtu členov cirkví spočíva v tom, že sa rodí menej detí ako zomiera počet osôb. Okrem toho je viacej výstupov z cirkví ako prístupov. Roku 2008 vystúpilo z evanjelickej cirkvi 130 331 osôb,  z rím. kat. vystúpilo 121.155. Počet prístupov (vrátane krstu dospelých)  v EKD bolo  56 506.  Ćísla o počtoch v EKD za rok 2008 v ďalších ukazovateľoch: krsty detí : 184.584, konfirmácií: 241.963, sobášov:53.318, pohrebov : 342.270. Na 100 pôrodov je 27 evanjelických krstov. V 55 tisíc cirkevných skupinách sa angažuje okolo 600 tisíc detí a mládeže. V EKD je k dispozícii viacej ako 20 tisíc kostolov a kaplniek. Z nich 16.600 je pamiatkovo chránených. Za roky 1990-2006 pre vysoké náklady na údržbu zaniklo 340 kostolov a kaplniek, ale súčasne v tom istom období vzniklo 371 nových bohoslužobných miestností.

(www.idea.de)

Komentovať