Červené čísla zo štatistiky Švédskej cirkvi za rok 2009

Podľa teraz uverejnených štatistických údajov Švédskej cirkvi za rok 2009 sú všetky čísla alarmujúce. Úpadok, pokles. Za ostatných desať rokov poklesol podiel obyvateľov Švédska v členstve ŠC z 82.9% na terajších 71.3%. Vlani vystúpilo z cirkvi 73 400 osôb.Za 5 rokov klesol počet cirkevných sobášov z 53.9 % na terajších 40.9%. Počet krstov z počtu pôrodov klesol z 59 na 56%. To najhoršie ale iba príde v budúcnosti: 60% osôb pod 18 rokov veku nie sú členmi ŠC! Popri duchovných stratách hovoria ekonómovia aj o stratách finančných: príjmy diecéz a cirkevných zborov sa znížia o skoro poldruha miliard šv. korún.  

(www.kyrkanstidning.com)

Komentovať