Nový preklad Biblie v ruštine

21. mája 2015 bola v katedrále sv. Petra a Pavla Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ruska (ELKRAS)v Moskve  prezentácia nového vydania Biblie v súčasnom ruskom jazyku. Preklad urobila skupina biblistov a jazykovedcov rôznych konfesií  pod redakčným vedením M.P. Kulakova a M.M. Kulakova. Je to výsledok 22 ročnej práce. Bibliu vydal Biblicko – teologický inštitút sv. apoštola Ondreja.  Prekladatelia sa snažili pracovať v duchu synodného vydania, to znamená, že prekladali , nakoľko to bolo možné, doslovne. Dbali pritom o jazykové vyjadrenia v  súčasnej ruštine. Na prezentácii hostí privítal arcibiskup ELKRAS Dietrich  Brauer. Andrej Lesnický, konzultant Inštitútu prekladu Biblie, charakterizoval nový preklad ako ” konzervatívny spisovný preklad”.

Takzvaný synodný preklad Biblie v ruštine vyšiel v 19. storočí . Synoda Ruskej pravoslávnej cirkvi ho schválila pre domáce používanie, v liturgii sa používa preklad v cirkevnoslovanskom jazyku. Synodný preklad mal vysokú autoritu, a preto ho pri bohoslužbách v Rusku doteraz používali i protestanti a katolíci.

(www.elkras.ru)  (ru.wikipedia.org)

Komentovať