Synoda evanjelicko-luteránskych cirkví Ukrajiny

Na Ukrajine pôsobí niekoľko evanjelicko-luteránskych cirkví. Najväčšia z nich je Nemecká (DELKU),  nasleduje Ukrajinská luteránska cirkev s byzantským obradom a kalendárom a vyše 500 členov má Synoda evanjelicko-luteránskych cirkví Ukrajiny. Vznikla v roku 1996, kedy vtedajší arcibiskup Georg Kretschmar chcel v ELKRAS uviesť ordinovanie žien. Vzoprel sa mu superintendent Viktor Gräfenstein. Zložil funkciu a vystúpil z ELKRAS. Nasledovalo ho niekoľko cirkevných zborov na Ukrajine, ku ktorým sa neskoršie pridali ďalšie z bratskej tradície (pietistického smeru). Cirkevné teleso malo názov Združenie bratských evanjelicko-luteránskych cirkví Ukrajiny. Superintendentom sa stal V. Gräfenstein. V r. 2006 sa združenie premenovalo na Synodu Evanjelicko – luteránskych cirkví Ukrajiny. Biskupom sa stal opäť V. Gräfenstein. Synoda má 13 cirkevných zborov v mestách a niekoľkých dedinách. Od r. 2010 má vlastný teologický seminár Svornosť v obci Usatovo. Seminár vedú Kanaďania. Synoda pracuje misijne s deťmi a mládežou. Partnerstvo udržuje s Lutheran Church Canada ( misúrsky smer). Táto pomáha finančne, vo výchove a vzdelávaní . Cirkevné zbory sú autonomné ako u kongregacionalistov.  V r. 2014 bol zvolený nový biskup – Alexander Jurčenko. Synoda je charakterizovaná ako konfesijná , základom je Kniha svorností a pietistická.

 

SELCU Seminry.jpg  Teologický seminár Svornosť v Usatove, Odeská oblasť

  Biskup Alexander Jurčenko

 

(ru.wikipedia.org)

Komentovať