OZNÁMENIE O PRIJÍMACOM KONANÍ na EBF UK

OZNÁMENIE O PRIJÍMACOM KONANÍ na EBF UK

Dekanát EBF UK v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2015/2016 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledovných študijných  programov:

Evanjelická teológia (päťročné denné spojené magisterské štúdium):

– s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v.

– všeobecné štúdiam evanjelickej teológie


Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom:

(trojročné bakalárske a nadväzujúce dvojročné denné magisterské štúdium):

  • anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
  • nemeckého jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
  • slovenského jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
  • histórie (Bc., Mgr.) 
  • pedagogiky (Bc., Mgr.) 


Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

(trojročné denné alebo externé  bakalárske štúdium)

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci

(dvojročné denné alebo externé magisterské štúdium)

Študijné programy v oblasti sociálnej pomoci organizujeme v spolupráci s odborníkmi z Pedagogickej fakulty a Fakulty manažmentu Univerzity Komenského.

Informácie o študijných programoch a prijímacom konaní sú na www.fevth.uniba.sk.

Prihlášky na štúdium  sa podávajú elektronickou formou cez www.fevth.uniba.sk.

Vytlačené a podpísané spolu s prílohami je nutné doručiť do 30. mája 2015 na adresu:

EBF UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava.

Komentovať