Finančná zbierka pre Kazachstan

Finančná zbierka pre Kazachstan

Konfirmandi v Nemecku každý rok zbierajú finančné prostriedky na pomoc menšinovým luteránskym cirkvám v zahraničí. Robia to cez Spolok Martina Luthera v Nemecku. Tohtoročná zbierka konfirmandov pôjde na uhradenie výdavkov mládežníckeho seminára Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Kazachstane.

(www.martin-luther-bund.de)

Komentovať