V Poľsku uviedli nový funebrál

V Poľsku uviedli nový funebrál

Evanjelicko-augsburská cirkev v Poľsku na ústrednej slávnosti v cirkevnom zbore Ustroň na 1. pôstnu nedeľu uviedla do užívania nový spevník pohrebných piesní – funebrál. Na službách Božích kázal biskup cirkvi J. Samiec. Prítomní boli členovia spevníkovej komisie a domáci tešínsky diecézny biskup P . Anweiler.

Funebrál vydalo vydavateľstvo Augustana. Spevník obsahuje 129 duchovných piesní, modlitby a rôzne poriadky služieb Božích pre pohreby.

(www.luteranie.pl)

Komentovať