Publikačná činnosť VELKD

Vedenie Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) vydalo pre cirkevnú verejnosť návrh Príručky ku Agende s názvom " Požehnanie pri presťahovaní do nového bytu". Príručka má 56 strán,členské cirkvi ju môžu slobodne na skúšku používať a podávať vedeniu pripomienky do konca roka 2011. Publikácia obsahuje rôzne  liturgické poriadky pri opúšťaní starého bytu, pri sťahovaní do nového bytu a pri sťahovaní do seniorských a opatrovateľských zariadení. Vedenie VELKD ukončilo dopracovanie príručky "Náboženské spoločenstvá a svetonázory". Ostatné vydanie vyšlo v r. 2006 a teraz bola príručka na základe pripomienok doplnená a prepracovaná. Má slúžiť k poznaniu súčasného náboženského a svetonázorového pluralitného sveta a poskytuje konkrétne rady z praxe pre pracovníkov v zboroch, školách a pri vzdelávaní dospelých.Siedme vydanie na trh sa dostane v r. 2013. Ako tretí bod zasadnutia vedenia VELKD 6. a 7. mája v Hannoveri bola hodnotená práca teologického študijného seminára v Pullachu v r. 2009.

(www.ekd.de)

Komentovať