Experti navrhujú rozsiahlu revíziu perikop

30.-2. mája t.r. vo Wuppertali sa konala konzultácia referátov pre služby Božie pri EKD, UEK a VELKD ako aj Liturgickej konferencie Nemecka o revízii čítaní biblických textov bohoslužieb a pre kázne (perikopy) . Úlohou konferencie bolo posúdiť nedostatky doterajších perikop, v akom ohľade by sa mal terajší poriadok zmeniť, doplniť či rozšíriť a aké sú skúsenosti s doterajšími revíziami perikop. Popri zástupcoch praktickej teológie boli tam aj systematici, exegéti a cirkevní hudobníci. Osvetľovali kontext z hľadiska vnútorno-evanjelického, ekumenického a kresťansko-židovského. Prednášky z konzultácie čoskoro sprístupnia  tlačou. Súčasne odborná skupina sa bude zaoberať výsledkami, aby mohla určiť ďalší postup. 

(www.ekd.de)

Komentovať