Rekordná účasť ev. mládeže v Rakúsku na podujatí Schladming

1. a 2. mája t.r. prišlo do 600 mladých Rakúšanov a Rakúšaniek  na najväčšie stretnutie evanjelickej mládeže Rakúska – Schladminger Jugendtag. Za posledných desať rokov je to rekord. 90% účastníkov z mladých medzi 14-20 rokmi boli z evanjelickej cirkvi.Zvyšok prevažne zo slobodných protestantských denominácií a katolíckej cirkvi. Takýto veľký záujem je spôsobený tým, že cirkevné zbory pracujú s mládežou v prebudeneckom duchu. Posielajú svoj dorast do Schladmingu, aby sa tam posilnili vo viere v Ježiša Krista. Tieto pravidelné stretania sa konávajú od roku 1979 a organizuje ich Schladminger Fackelträger – Zentrum Tauernhof.  Viacerí rečníci označili tohoročné heslo konferencie "Jednoducho viera" ako povzbudenie bezpodmienečne nasledovať Ježiša Krista. Ako príklad slúžil mladík -pastier oviec a neskorší židovský kráľ Dávid. Z 8,4 mil. obyvateľov Rakúska je 5,6 mil. katolíkov, asi 350 tisíc moslimov, približne každý štvrtý obyvateľ je bez vyznania. K ev. cirkvi sa hlási 330 tisíc ľudí, 15 tisíc sú ostatní protestanti.

(www.idea.de)

Komentovať