Zlatá konfirmácia

 

V druhú nedeľu po Veľkej noci sa prvé rady kostola v Pliešovciach zaplnili bratmi a sestrami, ktorí si spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi pripomínali slávnosť konfirmácie spred 50-tich rokov.

Vtedy, 27. marca 1960, pred oltárom stálo 43 mladých dievčat a chlapcov – a po 50-tich rokoch to bolo 20 dospelých mužov a žien. Ako svojich posledných konfirmandov v Pliešovciach ich konfirmoval už zosnulý brat senior Ján Lacko st., ku ktorého hrobu konfirmandi spoločne zašli po službách Božích. V modlitbe a krátkej spomienke na neho mu vzdali úctu za všetko, čo pre nich spravil.

Pri spoločnom obede si zlatí konfirmandi spomínali na mladé časy a rozprávali, čo zažili počas tých 50-tich rokov. Mnohí z nich sa práve toľko rokov nevideli. Vyjadrili sa, že konfirmáciu vo svojich mladých časoch chápali inak, ako ju prežívali teraz, keď si na ňu po toľkých rokoch spomínali a spoločne vyznávali vieru v Trojjediného Pána Boha.

Na rozpomienkach, ktoré dostali na pamiatku, bol napísaný 2. verš 46. žalmu, ktorý bol pre mnohých iste posilou a povzbudením počas tých 50-tich rokov: “Boh nám je útočišťom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou.“

Komentovať