Služby Božie na Štedrý večer, prenášané televízoiu TA3

Predpokladám, že viacerí sledovali prenos Služieb Božích na Štedrý večer 2014. Nemilo som bol prekvapený nekvalitným účinokovaním zúčastnených na týchto Bohoslužbách. Nepripravili si zákasdný poriadok Služieb Božích, nekvalitný oraganový sprievod akbosútne prispel k zlému efektu z podujatia. Nekvalifikované vystupovanie zoborového farára …s oslovením: “Vznešený pán generálny biskup” predznačilo, že aj ďalšie chvíle budú neprofesionálne a neestetické. Pán gtenerálny biskup Klátik by si mal uvedomiť, že svojou prítomnosťou je sám zodpovedný za celé podujatie a aj v predchádzajúcich rokoch bol vždy prítomný an veľmi priemerných Služnách Božích, ktoré veľmi zle prezentovali našu cirkev na verejnosti. Dosť som sa musel hanbiť, že v akom svetle sme sa prezentovali pred celým Slovenskom. Vyhovárať sa aj na neprofesionálny prenos televízie TA3 je nie namieste…. Pozrime sa do vlastných radov a na tých, ktorí si mali preveriť, čo sa pripravuje, ako to bude prezentované cez kamery televízie. Hanbím sa za celú cirkev, za generárneho biskupa, ktorý zas prezentoval, že nie je kompetemntný vo svojom úrade a aj za cirkevný zbor, ktorý precenil svoje schopnosti a prezentoval sa veľmi úboho cez televziu TA3. Prosím, zamyslite sa všetci fungujúci nad sebou a vyvoďte dôsledky z tohto verejného prenosu….

Komentovať