Gáll, Tomáš: Pripravme cestu Pánovi

Gáll,Tomáš: Pripravme cestu Pánovi Kráľ vekov prichádza a che byť Hosťom naším, pri dverách sŕdc klope, betlehemské Dieťa Božie. Otvorme srdcia Mu, vytne z nich hriechu hložie, otvorme, nech Jeho ohňom plá duša celá, otvorme, prijmime Ježiša za priateľa. Chce naším Hosťom byť, keď vonku vetry hudú, zrovnajme chodníky k srdca nášho bránam, z hriechu sa kajajme, volajúc: Hosana! Príď, Kriste, čakáme, chceme mať v Tebe Pána, buď základ nádeje, pokoja, naša schrána. – Dajme Mu Pánom byť navždy v našom žití, Tomu, čo pokojom a mierom večným dýše. Otvorme dokorán sŕdc všetky skrýše, bohatý v daroch je, v dobrote,v...

Martin Rázus: Suspíriá k štvrtej adventnej nedeli

Martin Rázus: Suspíriá k štvrtej adventnej nedeli Mt 6, 6 V tichučké dni, keď zima vonku, žehnaj nám, Bože, v našom domku, vypočuj, čo pre Teba znáša ustarostená duša naša! Tá Tvoja láska nech nás hreje, rozptýli temno beznádeje, vyjasní čelo, zdrží v cnosti, keď predo dvermi čas radosti.  Amen ———————————————- Byt môj nechže i stánkom Tvojim, kde sa ja v biedach upokojím a v rozhovore s Tebou, Pane, usuším oči uplakané. Len počuj, vyslyš prosbu moju a pridaj srdca k žitia boju; v roztúžení praj uľavenia, po časnej púti oslávenia!  Amen J 1, 19 – 28 Daj, by sme...

Modlitba v 1.nedeľu adventnú (Martin Rázus)

Vyčkávať je sladko, vyčkávať je milo na to, čo nám samé nebo prisľúbilo. Preto i my v srdci veľkú radosť máme, keď na Teba, Kriste drahý, vyčkávame. Skloň sa i k nám, ach, skloň, príď i v naše kraje – pomôcť našim biedam, zjaviť žitia taje! Nech nas Tvoja ruka vedie, hojne chová – láskou Tvojho srdca, chlebom Tvojho slova… Tak nás veď a varuj, kroky naše spravuj a ak poklesneme, milosti nám daruj. Nech tak putujeme k žitia nášho cieľu – k Tebe, Pane, k Tebe, v Tvoje slávne nebe oddať dušu svoju vo vernosti vrelú! Amen

Dve pekné vianočné básne

Svätvečer Zvončeky večnosti hlaholia z diali, v biely háv odiala sa zem, na stromkoch sviečky rozožali, skutočnosť rozplýva sa v sen. Na krídlach tichej, svätej noci, vznáša sa anjel – hlása mier, zaň húfy ľudu vrúcne prosia v radostný tento svätvečer. Zvončeky večnosti hlaholia z diali, na stromkoch sviečky rozožali, v biely háv odiala sa zem, ó, vzácny je ten Boží deň! Amen. Vianočná radosť Každého roku v zimný čas, keď hora bielo prekvitá, z výšin nebeských dolu k nám blahá noc Vianoc zavíta. Na stromkoch svetlá zahoria, tváričky deťom vzplanú a z mnohých očí zjasnených, slzy radosti skanú. Vianočný...

Vianočná banka detičiek

Vianočná radosť Z tmavého nebíčka zletela hviezdička, by radosť doniesla do môjho srdiečka. Ako tá sviečočka žiari mi dušička, že môžem privítať malého Ježiška. Haleluja! Vianočné zvony Do vianočnej tichej noci hlahol zvonov zaznieva. Na krídlach vetra sa nosí pieseň zvučná , zvonivá. Rozlieha sa doďaleka ponad mesto, polia, les, A s ňou radosť do sŕdc vteká: Kristus narodil sa dnes! Amen Nad Betlehemom… Nad Betlehemom malým sa hviezda zaskvela, keď s preradostnou zvesťou Boh poslal anjela. Zbor nebešťanov spieva až obloha sa schvieva: Haleluja! Haleluja! Spojme s anjelským plesom i našu pieseň chvál, že dobrý Otec Spasiteľa nám z...