Len …

Len …

 • Len uveriť, Bože, Tvojmu dielu
 • a v srdci vždy mať pevnú vieru.
 • Len uveriť, Bože, Tvojmu slovu
 • a prijímať Tvoju milosť mnohú.
 • Len uveriť, Bože, Tvojej sile,
 • preklenúť s Tebou ťažké žitia chvíle.
 • Len uveriť, Bože, Tvojej moci,
 • všemocnosť cítiť vo dne v noci.
 • Vidieť svet i cirkev schnúť – v srdci blen.
 • Záchrana je u Teba, Bože, – len !
 • Len …
 • Dušan Miko
 • Komentovať