Vianočné básne pre deti

Vianočné básne pre deti

Štedrý večer:
Konečne večer vytúžený
dožili deti, muži, ženy.
Už zvon i organ môžu znieť,
pod hviezdou jasnou stíchol svet.
Svit stromkov zrazu do tmy žiari,
a radosť veľká z našich tvárí…
Skadiaľ  to svetlo, pokoj, krása?
Dnes, v Kristu láska zrodila sa!  Amen

Do tichunkej noci

Do tichunkej noci
z okna svieti svit.
Rodinôčka milá-
poď sa potešiť!

Všetkých nás pritúli,
náš milý domček,
v ktorom nám zasvieti,
vianočný stromček!

Nebo rado príde,
v najskromnejší stan,
kde sa v našich srdciach,
zrodí Kristus, Pán!  Amen.

Štedrý darca
Ježiško, Ty štedrý Darca,
pokorne Ťa prosím,
príď aj ku nám,
navštív náš dom,
veď  ťa v srdci nosím.

Vitaj že nám, vitaj,
maličký Spasiteľ,
ktorý si sa pre nás
v jasličkách zimou chvel.
Vitaj že už u nás,
Dieťatko žiariace,
Tebe na oslavu
svätíme Vianoce!  Amen

Stromček žiari
Ach stromček žiari,
na každej tvári
radostný úsmev,
mier Boží zrieť.

Z Betlemskej maštaľky
blaženosť vychodí,
tiež anjelské spevy
počuť tam znieť.

Stromčeku jasný,
aký si krásny
Zvestuj nám i ďalej,
radostný mier!
Nech zvesť radosti,
prinesie pokoj,
a dobrú vôľu
do každých dvier.

Aby sa šťastie,
vianočnej zvesti
rozlialo všade,
šlo s nami v diaľ.
Každý nech to cíti,
v celom svojom žití,
Kristus sa narodil,
pokoja Kráľ!   Amen.

Vítam vás Vianoce!
Vítam vás, Vianoce,
vy sviatky radosti,
vy sviatky pokoja,
lásky a svornosti.

Vítam vás Vianoce,
ste znakom milosti,
zoslanej nám z neba,
vo svätej Bytosti.

Vitajte ! Vianoce !
s narodeným Pánom
idúcim spasieť svet
spiaci v hriechu samom. Amen

Vianočný vzdych
Chudobná maštaľka,
drevené jasličky
a v nich Božie dieťa –
Ježiško maličký.

Sláva na výsostiach!
Narodil sa z Panny
Vykupiteľ sveta.
Pán náš milovaný! Amen

(M. Rázus)

Komentovať