Vianočná banka detičiek

Vianočná radosť
Z tmavého nebíčka
zletela hviezdička,
by radosť doniesla
do môjho srdiečka.

Ako tá sviečočka
žiari mi dušička,
že môžem privítať
malého Ježiška. Haleluja!

Vianočné zvony
Do vianočnej tichej noci
hlahol zvonov zaznieva.
Na krídlach vetra sa nosí
pieseň zvučná , zvonivá.

Rozlieha sa doďaleka
ponad mesto, polia, les,
A s ňou radosť do sŕdc vteká:
Kristus narodil sa dnes! Amen

Nad Betlehemom…
Nad Betlehemom malým
sa hviezda zaskvela,
keď s preradostnou zvesťou
Boh poslal anjela.
Zbor nebešťanov spieva
až obloha sa schvieva:
Haleluja! Haleluja!
Spojme s anjelským plesom
i našu pieseň chvál,
že dobrý Otec Spasiteľa
nám z lásky daroval.

Už nemusíme blúdiť
a hynúť v mori bied,
Syn Boží z nebies zostúpil
by spasil hriešny svet.

Zaklopal mi anjeliček…
Zaklopal mi anjeliček,
na srdiečko zaklopal,
aby som vám moji drahí,
radostnú zvesť povedal:
Prišiel anjel z nebies výše,
priniesol radostnú zvesť:
Ježiš Kristus v Betleheme,
narodil sa v noci, dnes!
Krásnej noci…
Krásnej noci anjeliky,
rozhlásili chýr veliký,
že Kristus Pán
z neba stúpil,
celé ľudstvo by vykúpil.

K anjelikom ja sa družím,
za Ježiškom srdcom túžim.
Ktorý vo vianočnom čase,
dary lásky dá nám k spáse!

Rajská správa…
Milé deti, dnes k vám letí
rajská správa z večných strán:
Do jasličiek pre všetkých nás
prišiel z nebies Kristus  Pán.

Milosť Božia, pokoj množí
v mladých srdciach detičiek.
Poďme k Nemu milenému-
do blízkosti jasličiek.

Kto Ho príjme ako Pána
bude s Ním raz kraľovať,
kto Ním opovrhne, ten raz
bude večne ľutovať! Amen

Komentáre k “Vianočná banka detičiek

 1. Ľubo Batka st.

  Vianočný domov

  Jak radosťou dnes dýcha
  náš domov útulný a milý
  a izba vždy tak tichá,
  sťa by ju celú rozžiarili.

  To vzácny hosť k nám prišiel,
  Pán Ježiš vstúpil do našej rodiny!
  Rozohrial srdcia, myseľ.
  Strieborný zvonček zvoní:
  Raduj sa každý! Veseľ!

Komentovať