Dve pekné vianočné básne

Svätvečer
Zvončeky večnosti hlaholia z diali,
v biely háv odiala sa zem,
na stromkoch sviečky rozožali,
skutočnosť rozplýva sa v sen.
Na krídlach tichej, svätej noci,
vznáša sa anjel – hlása mier,
zaň húfy ľudu vrúcne prosia
v radostný tento svätvečer.
Zvončeky večnosti hlaholia z diali,
na stromkoch sviečky rozožali,
v biely háv odiala sa zem,
ó, vzácny je ten Boží deň! Amen.

Vianočná radosť
Každého roku v zimný čas,
keď hora bielo prekvitá,
z výšin nebeských dolu k nám
blahá noc Vianoc zavíta.
Na stromkoch svetlá zahoria,
tváričky deťom vzplanú
a z mnohých očí zjasnených,
slzy radosti skanú.
Vianočný čas je svetla moc,
čo hreje – duše hojí!
keď šťastní slávime spolu
Ježišov príchod v tichú noc.
A my vždy v tento vzácny čas,
jedličku krásou ozdobíme.
Spolu sa potešíme,
že prišiel Kristus s láskou medzi nás! Amen.

Komentovať