Modlitba v 1.nedeľu adventnú (Martin Rázus)

Vyčkávať je sladko, vyčkávať je milo

na to, čo nám samé nebo prisľúbilo.

Preto i my v srdci veľkú radosť máme,

keď na Teba, Kriste drahý, vyčkávame.

Skloň sa i k nám, ach, skloň, príď i v naše kraje –

pomôcť našim biedam, zjaviť žitia taje!

Nech nas Tvoja ruka vedie, hojne chová –

láskou Tvojho srdca, chlebom Tvojho slova…

Tak nás veď a varuj, kroky naše spravuj

a ak poklesneme, milosti nám daruj.

Nech tak putujeme k žitia nášho cieľu –

k Tebe, Pane, k Tebe, v Tvoje slávne nebe

oddať dušu svoju vo vernosti vrelú!

Amen

Komentovať