Doc. ThDr. Andrej Hajduk

dokonal náhle beh časného života 14.júla 2014 vo veku 84 rokov.
Bol dlhoročným farárom v CZ Zvolen a výborným znalcom v odbore domácich cirkevných dejín. Tento predmet prednášal aj na EBF v Bratislave. Evanjelickej verejnosti bol známy aj ako prispievateľ do cirkevných časopisov vo forme článkov, ale aj básní a nábožných vzdychov. Posledné roky prežil na Sliači, kde sa konala aj posledná rozlúčka so zosnulým. Odišiel v ňom verný, múdry a skromný pracovník na Pánovej vinici. Nech je jeho pamiatka požehnaná.
“Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí,ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky”.Daniel 12,2-3

Komentovať