Chceme to, čo pápež…

“Pápež chce, aby cirkev plne využívala internet na šírenie evanjelia”. – Tak znejú aktuálne titulky v rôznych novinách o iniciátíve súčasného pápeža Františka.

V súvise s 10. výročím existencie tohoto otvoreného inernetového portálu – www.evanjelik.sk- a vďaka obetiam času a peňazí niekoľkých nadšencov-evanjelikov z radov našej cirkvi (ECAV na Slovensku) si dovolím pripomenúť, že :
tú istú snahu a zámer, niesť evanjelium aj iným, najmä mladým ľuďom, ktorí radi trávia čas pri prehliadaní internetových stránok a správ mali a majú aj adminko a tí, ktorí sa mu ako-tak snažia pomôcť.
Náš “admin” dokázal prorockého ducha a čisté srdce, keď myšlienku využiť internet na zvesť evanjelia a jeho sprostredkovanie zrealizoval ( hoci to nie je jeho profesia) v našom prostredí.

nn Cenné je, že sa tu môže aj otvorene a pozitívne diskutovať o mnohých témach duchovného a cirkevného života. Jedinečná je i otvorenosť pre ekumenické rozhovory. ( Že sa v nich občas i zaiskrí, je lepšie ako hrobové ticho.)
Akokoľvek paradoxne to teda znie, chceme to, čo pápež, – alebo: aj pápež chce a podporuje to, čo chceme aj my:
PRINÁŠAŤ EVANJELIUM!

Pokoj Vám!

Komentovať