Bdejme a…

Bdejme a buďme triezvi

Noc pominula – deň je tu:
tichunké ráno adventu.
Ó, Pane, ráč nás slovom vodiť
a uč jak patrí, za dňa chodiť-
nie v staraní sa o telo –
lež v rúchu novom, strojnom, čiste,
v tom Tvojom rúchu, Pane Kriste! Amen (M.R.)

1 Tes 5, 1- 11:
“Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach,
lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci.(3) Keď si budú povrávať: je pokoj a bezpečnosť, vtedy znenazdania prikvačí ich záhuba ako bolesti ženu tehotnú, a neutečú.
(4) Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej.
Veď vy všetci ste synovia dňa. Nepatríme noci ani tme.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi.
Lebo tí čo spia, v noci spia, a opilci sa v noci opíjajú.
Ae my, ako synovia dňa, bu’dme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spasenie.
Lebo nás neurčil Boh na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánu Ježiši Kristu,
ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme a či spíme.
Preto potešujte sa vospolok a povzbudzujte sa navzájom, ako aj robíte. Amen

Milé sestry a bratia v Kristu!

Na budúci rok sa budú konať jubilejné Olympijské hry v Grécku, v Aténach. Povieme si: no dobre, ale ako to súvisí s nami? To sa nás, bežných ľudí netýka. A ak predsa, tak až v auguste budúceho roku, keď táto slávnosť športu a mladosti naplno vypukne. Potom budú olypiády plné noviny, rozhlas i televízia.
Tí, ktorých sa táto budúca udalosť týka, sú však naplno v prípravách až dnes. Sú to jednak samotní Gréci, ktorí musia pripraviť všetky stavby, investičné akcie a rôzne servisné služby, aby hostia neboli sklamaní. Potom sú to samotní športovci a ich realizačné tímy. Už dnes sa musia tvrdo pripravovať, aby boli potom úspešní.

Bratia sestry,
ako kresťania sa môžeme poučiť aj na týchto príkladoch, aby sme v oblasti ducha konali podobne. Aj v duchovno-náboženskom živote platí: “Kto je pripravený, nie je ohrozený!” My všetci stojíme totiž pred veľkou udalosťou a veľkým dňom. Je to naozaj deň “D” pre nás a celý svet. Je to deň Pánovho druhého príchodu.

My síce nevieme, “ani dňa, ani hodiny, kedy príde pán”, ale vieme, že určite príde a Jeho príchod sa približuje. Príde ako Sudca živých i mŕtvych. Tak, ako ľudia od chvíle, keď stratili raj, čakali na príchod Mesiáša – Spasiteľa nevediac, kedy sa tak stane, Jeho advent, Jeho príchod sa predsa uskutočnil.
Stalo sa tak vtedy, keď “Slovo stalo sa telom”. Keď panna Mária povedala: ”Staň sa mi podľa tvojho slova”. Vtedy, keď Boh v Ježišovi navštívil svoj ľud a keď pravé “svetlo prišlo na svet”.
Podobne nepozorovane príde Pán aj pri druhom príchode. “Keď si budú povrávať: je pokoj a bezpečnosť…”. Vtedy, znenazdania nastane Pánov deň.

Adventný čas v úvode cirkevného roka nám to chce pripomenúť nanovo. Zvesťou, ktorou sme cirkevný rok končili, cirkevný rok aj začíname. To preto,aby sme boli duchovne bdelí a pripravený.
Pripravení nielen na samotné Vianoce. Ale priamo na Kristov príchod k nám. Kresťan má vždy myslieť na to, že Pán je blízko a Jeho príchod sa približuje. Lebo, ako apoštol Pavel apoštol Grékom v Aténach kedysi povedal: ”Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme…”.(Sk 17, 28)
Je to upozornenie i na to, že Jeho príchod sa uskutočňuje aj v smrti a pri našom odchode z tejto časnosti. Preto otázka pripravenosti je trvalo aktuálna. Navyše, advent Božieho Syna bude znamenať aj veľké zmeny, na ktoré máme bez starchu a v nádeji myslieť. Tie zmeny sa týkajú všetkých vzťahov. Vzťahu človeka k tejto zemi, vzťahu k nebesám, k Bohu i k blížnym. Ae ako sa pripraviť dobre?

Ako sa máme pripraviť na Pánov deň?

Apoštolské slovo hovorí:
1. Hriechov sa varujme
2. Skutkami viery sa ozdobme
3. Spoločenstvom s Kristom sa potešujeme

Bratia a sestry v Kristu Pánu!

Väčšina z nás prežila už mnohé Vianoce i mnoho adventných období. Dali by sa teda povedať aj na našu adresu slová apoštola Pavla: “Bratia, nepotrebujte, aby som vám písal o časoch a obdobiach, lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak, ako zlodej v noci”. ………………………………………………………………..
etc.

Toto je úryvok kázne z 1.adventnej nedele – z roku 2003 !!!
z osobného archívu.

Z odstupu času sa zamýšľam nad jej obsahom, i nad tým, čo by bolo treba povedať inak, lepšie a jasnejšie. Odprevadili sme odvtedy mnohých, ktorí boli poslucháčmi, alebo len počuli, že pán farár o olympiáde kázal…
Po dlhých desaťročiach som nebol v 1.adv.nedeľu na SLB , hoci som mal pri stole krásny adventný veniec. Takže na vysvetlenie- chcel som tým kázať najmä sám sebe.

Inou otázkou je, či potrebujeme, alebo nepotrebujeme, aby nám Pavol písal a hovoril o časoch a obdobiach, – totiž, či sme v otázkach posledných vecí “doma”.
Pokoj Vám!

Komentovať