ekumenické bohoslužby

Festival Bažant Pohoda, letisko Trenčín

PRAVDA A MOC
Pred bohoslužbou zaspieva rabín Zev Stiefer
Slovo: Anton Srholec, Anna Polcková, Daniel Pastirčák
Divadlo Skrat: Ľubo Burgr, Vlado Zboroň, Dušan Vicen
Piesne Ali Ibn Rašid – Ľubo Burgr,
Peter Smolárik
Hudobná improvizácia: Dorota Matejová, Ján Kružliak
Moderuje Juraj Kušnierik

Kristus sa sám k sebe postavil s príkladnou dôslednosťou; žil svoj život až k trpkému koncu, bez ohľadu na ľudské konvencie, v opozícii voči tradícii, v očiach náboženských autorít svojej doby, bol najhorší z heretikov, v očiach svojej rodiny, blázon.
A my? Chceme imitovať Krista, a dúfame, že nás pred naším vlastným údelom uchráni. No nechceme prijať svoju vlastnú realitu, tú ktorá na nás bola vložená – jednotu protikladov v nás. Namiesto toho, by sme na seba vzali sami seba, teda svoj vlastný kríž, nakladáme na Krista naše nevyriešené konflikty.

Komentovať