Voľba seniora MyS

Presbyterstvo Myjavského seniorátu, podľa Cirkevného zákona 11/ 1994 , o cirkevných predstaviteľoch a ich voľbách, podľa § 28. ods.1 , sa na svojm zaadnutí 8.mája 2013 uznieslo vyhlásiť voľby na funkciu seniora MyS.

Kandidátmi sú :
Mgr.Miroslav Hvožďara PhD,
Mgr. Samuel Mišiak PhD a
Mgr. Juraj Šefčík.

Termíny k volebným konventom sú nasledovné: 26.máj, alebo 2.jún. Konvent je potrebné vyhlásiť najmenej týždeň vopred.
SP sa ďalej uznieslo, v prípade, že v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, druhé kolo volebných konventov, medzi dvomi kandidátmi s väčším počtom hlasov by sa uskutočnilo v nedele 23. júna , prípadne 30.júna.

Štefan Ružička, dozorca MyS
Mgr.Juraj Šefčík, senior MyS

Komentovať