Zamyslenie: Nenechaj minulosť okrádať ťa.

Nenechaj minulosť okrádať ťa
Flp 3,13-14

Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.

Žiješ život plný ľútosti, „Keby to len bolo …?“, „Keby som len mal skončenú vysokú školu … Keby som sa len oženil so správnym dievčaťom … keby som len zobral tú prácu … Keby som len neurobil tú hlúpu chybu …“
Okráda ťa minulosť o radosť z dnešného dňa? Tak zabudni na svoju minulosť! Možno chceš namietať, že neviem, ako hrozné veci si v minulosti urobil.

Pozrime sa na Pavla. Ak by niečo mohol diabol použiť proti Pavlovi, určite mi mu pripomínal jeho minulosť, v ktorej prenasledoval mladú cirkev a sám zapríčinil smrť mnohých kresťanov vrátane Štefana, prvého mučeníka.
Pavol vo svojej minulosti urobil otrasné veci. No Boh mu zjavil svoje nepredstaviteľné a nepochopiteľné odpustenie takým jasným spôsobom, že mohol povedať „zabúdam na to, čo je za mnou, … Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.“

Milovaný priateľ, Boh zabudol na tvoje hriechy. Úplne a dokonale ich odpustil a vyhlásil: „Na tvoje hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem.“ (Hebr 10,17)

Rovnako ako Pavol môžeš zabudnúť na svoju minulosť, na zlé veci, ktoré si v nej vykonal, bolesť, ktorú si zapríčinil iným či sám sebe. Boh môže zobrať slzy minulosti a premeniť ich na zázraky zajtrajška, ba dneška. Dokáže ti vrátiť oveľa viac, ako si stratil. V Ňom všetky veci, dokonca aj bolesti minulosti, slúžia na veriacemu na dobré (Rim 8,28).

Komentovať