Regionálna spomienková slávnosť na Bradle

Mesto: Brezová p.Br. a Myjava, obec: Košariská, Priepasné, Spolok rodákov M.R.Štefánika a CZ Brezová a Košariská-Priepasné Vás pozývajú na
Regionálnu spomienkovú slávnosť na Bradle,
pri príležitosti 94.výročia tragickej smrti gen.M.R Štefánika.
Program:
16.30 . Slávnostné odhalenie repliky pylónov z ostrova Vava´u -centrum obce Košariská
17.00. Služby božie v evanjelickom kostole v Košariskách
18.15. Návšteva Múzea M.R.Štefánika v Košariskách
18.30. Fakľový pochod z Košarísk na Bradlo
19. 30 Slávnostné príhovory
19.50 Slávnostné zapálenie vatier

Pri príležitosti 93. výročia tragického úmrtia generála Dr. Milana Rastislava Štefánika sa dňa 3. mája 2012 uskutoční Regionálna spomienková slávnosť na Bradle.

Kyvadlová doprava:

Autobusová stanica Brazová p. Bradlom – Košariská odchod o 16:15 h.
Košariská – Bradlo odchod o 18:45 h.
Autobusová stanica Brazová p. Bradlom – Bradlo odchod o 17:30 a 18:30 h.
Bradlo – Autobusová stanica Brazová p. Bradlom odchod o 20:30 a 21:00 h.

Komentovať