5. FEBRUÁR

5. FEBRUÁR

Veril som, preto som hovoril: Som veľmi pokorený!

Žalm 116,10

Ak veríš, nie je možné, aby tvoje srdce nemalo v Bohu radosť, voľnoť, istotu a statočnosť. Tvoja láska sa prejavuje, dosvedčuje každému čo dokáže, zvestuje a vraví pravdu, v ktorej kotví, zavrhujúc všetko, čo neobsahuje učenie a život.

Všimni si, že také niečo nedokáže diabol ani počúvať ani vídať, predkladajúc pred seba svoje dielo ako nie zavrhnutiahodné, a robí ťa kacírom a zúrivým človekom.

Pozri sa, takto sa dostávaš rovnako ako tvoj Kristus Pán pre pravdu na kríž a stávaš sa nanajvýš potupeným: telo, život, majetok, česť a priatelia, všetko je zasiahnuté nebezpečenstvom, až tak, aby si dopomáhali z toho do večného života. V tom všetkom nesmieš stratiť radosť, trpezlivosť, pri dobre musíš vytrvať, nestrácať prívetivosť, nikdy zabúdať, že ako predtým, tak aj teraz ty aj všetko zostáva pred Bohom.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať