Vrahem z povolání

VRAHEM Z POVOLÁNÍ

aneb – Utrpení soudce KARLE VAŠE,
je názov filmu historika Pavla Palečka a kol., ktorý bude uvedený ako priemiéra – dňa 5. februára 2013 v Bratislave, v kine LUMIER.
Vstup je zadarmo.

O jedinečnom počine P. Palečka a jeho štábu vedie rozhovor novinár Štefan Hríb v relácii : Večer pod lampou.(24.1.2013)

Šokujúca osobná výpoveď komunistického prokurátora z rokov po 2.sv.vojne a v rokoch nasledujúcich, podložená archívnymi i osobnými výpoveďami svedkov, zomrelých i žijúcich, prináša osvetlenie základov budovania socializmu v ČSR. Akcie pravoverných komunistov, medzi ktorých patril aj K.Vaš, riadených súdruhom Chazanovom, rezidentom sovietskej NKVD v Prahe, dávajú nahliadnúť na korene totalitnej moci u nás. Jedenz nakrikľavejších monsterprocesov bola vražda gen.Heliodora Píku, ako o tom rozpráva aj jeho syn Milan, dosiaľ žijúci v Bratislave.
Vrah z povolania, sudca, prokurátor Karel Vaš, tajný spolupracovník sovietskej NKVD pomáhal položiť základy spoločnosti, ktorej niektoré typické prejavy v skrytosti pretrvávajú dodnes. Ako T.G.Masaryk povedal: “Spoločnosť sa udržuje tými ideami, na ktorých bola založená”.
Konečne sa objavuje dielo, ktoré môže pomôcť budúcim generáciam vysporiadať sa s vlastnou minulosťou.
Film je pionierskym počinom, pozývajúcim zdokumentovať výpovede Vašovi podobných, žijúcich dodnes slobodne na Slovensku.

Komentovať