29. JANUÁRA

29. JANUÁR

Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lbo On sa stará o vás.

1. Petrov 5, 7

Nebuďte ustarostení! Ak prichádza niečo, čo vám môže, či chce spôsobiť starosť, ako sa obvykle stáva, keďže mnoho nástrah musíte prekonať tu na zemi, nuž, zastaňte si rozhodne: Nedajte sa premôcť vaším starostiam, nech sú akékoľvek, ale nechajte starosti a obráťte sa s modlitbou a vzdychmi k Bohu, a proste Ho o všetko, čo chcete starosťami docieliť, aby On to docielil.
Robte to s vďakou, že máte takého Pána Boha, ktorý sa o vás stará, a na ktorého môžete uvaliť smelo všetky vaše starosti. Kto sa však takto nezachová, keď ho niečo prikvačí, ale chce najprv vyriešiť vec rozumom a riadiť sa vlastnou radou, iba si množí starosti, vplieta sa sám do mnohých žalostí, prichádza o radosť a pokoj v Bohu.
Nevyrieši napokon nič, iba prehĺbi piesok, prepadá sa doň a nevie von, ako nám dosvedčujú každodenné skúsenosti naše i našich blízkch.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať