23. NOVEMBER

23. NOVEMBER

Lebo hovorím vám, že ani jeden z mužov, ktorí boli pozvaní, neokúsi moju večeru.

Lukáš 14, 24

Toto sú jednoduché, krátke, ale veľmi vážne slová; ako keby povedal: Nuž, hľa, moja večera je niečo zvláštne, a jej hodnota je omnoho vyššia než vaše voly, polia a domy, alebo ženy. I keď oni ňou jednoducho opovrhli a za hodnotnejšie pokladali svoje polia, voly a domy. Keď príde chvíľka a budú musieť opustiť svoje polia, voly a domy, vtedy by radi aspoň ochutnať z mojej večere.
Potom má zaznieť: Milí, nie som teraz doma; nečakám nijakých hostí. Choďte si na svoje polia, k vašim volom, do vašich domov, nech vám tie poskytnú mimoriadnu večeru, pretože mojou večerou ste rozhodne a bezočivo opovrhli. Dosť som pre vás navaril a veľa vynaložil; pohrdli ste. Ak ste si teraz prichystali niečo lepšie, nuž, jedzte a tešte sa, ale z mojej večere neokúsite.
Preto nesmieme opovrhovať takouto príležitosťou. Kde sa dobrí priatelia zhromaždia, môžu spolu stráviť aj celú noc a vyrozprávať sa, zabúdajúc pritom aj na spánok. Prečo by mal byť niekto znavený z toho, že káže a učí ako draho nás vykúpilo náš milý Kristus Pán?

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať